BARNEHAGER OG SKOLER 

Gården som arena for positive opplevelser, læring og mestring
Gården som pedagogisk ressurs
Særskilte tilrettelagte opplæringstiltak

Gårdsbesøk for barnehager
og skoleklasser

Vi tilbyr gruppebesøk gjennom hele året med eller uten pedagogisk opplegg

  • foring og læring om dyr
  • språkstimulering og språklæring
  • aktivitetsdager
  • skreddersydde tema- og prosjektdager
  • sommeravslutning for skoleklasser, SFO og barnehagegrupper. 

Gruppebesøk må bestilles i god tid PÅ FORHÅND. For priser og bestilling send oss en melding: dyreklubben@alesund.kommune.no 

Praktisk opplæring og
alternativ opplæring 

Skolehverdagen kan være veldig krevende og enkeltelever kan ha ulike utfordringer på skolen, både faglig og/eller sosialt. Vi tilbyr skreddersydde tiltaksplasser med ulike opplegg og en alternativ læringsarena for enkelte elever eller mindregrupper med behov for tilrettelagt opplæring i samarbeid med skoler, foresatte, tospråklige lærere, PPT, ressursbasen og andre støttespillere. I skoleåret 2023-24 har vi egen gårdspedagog på mandager og torsdager kl. 11-15. Gårdspedagogen har veldig god erfaring og kompetanse innen de ulike skolefagene og spesialpedagogikk, har jobbet flere år i utland og i Norge på grunnskole. Alle skal ha det trygt og godt, oppleve mestring og læring, inkludering og ha en meningsfull (hver)dag.  

Ungdomsskoleelever er også velkommen til jobbskyggedag og praksisuke/PRYO, og elever fra VGS er velkommen til praksisuke på gården. For elever fra Voksenopplæring tilbyr vi sprakpraksis og/eller arbeidstrening i samarbeid med NAV. Søk plass i god tid på forhånd! 

For mer informasjon og forespørsel send en epost til: judith.damm@alesund.kommune.no